Meny

Information om kommunikationspass och kommunikationsmanual

Hantering av kommunikationspass och kommunikationsmanual

Kommunikationspass och/eller kommunikationsmanual

Personer med nedsatt kommunikativ förmåga kan ha svårt att föra sin egen talan och kan behöva stöd för att vara delaktig och för att kunna kommunicera utifrån sina egna förutsättningar. Detta stöd kan se ut på olika sätt. Utgångspunkten är alltid att omgivningen använder kundens AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), sen kan man dokumentera kundens och omgivningens AKK, bemötande m.m. på olika sätt och med olika syften. Nedan följer beskrivning på två sådan sätt.

Kommunikationspass

Ett kommunikationspass ger kunden möjlighet att själv berätta om sig själv, sitt sätt att kommunicera, sin familj, vad hen är bra på, behöver hjälp med och annan för personen och omgivningen viktig information.

Avsikten med ett kommunikationspass är att presentera informationen och göra den tillgänglig på ett personligt sätt. Kommunikationspasset ska vara ett stöd till personen vid t.ex. byte av miljö och vid nya möten.

Ett väl utformat kommunikationspass ökar personens möjlighet till att få ett bra och anpassat bemötande från sin omgivning.

Ett kommunikationspass görs av teamet kring kunden med stöd av logoped eller arbetsterapeut. Det bör, i så stor utsträckning som möjligt, tillverkas tillsammans med personen och uppdateras vid behov så att det alltid innehåller aktuell information.

Syftet med ett kommunikationspass är:

 • Att presentera en person på ett snabbt, enkelt och lättförståeligt sätt.
 • Att uppnå konsekvent bemötande och förståelse från olika personer i omgivningen.
 • Att underlätta och avdramatisera ett möte.
 • Att ge viktig och praktisk information.
 • Att bibehålla kunskap om kunden över tid.
 • Att bringa reda bland och förtydliga kommunikationssätt.

Kommunikationsmanual

En Kommunikationsmanual ger en beskrivning av vem kunden är, vad kunden har för förutsättningar och utmaningar samt vad omgivningen ska tänka på i kontakt med kunden.

En kommunikationsmanual ger en utförlig beskrivning av kundens språkliga och kommunikativa förutsättningar och svårigheter, hur kunden kommunicerar, vilka AKK som används och hur, samt hur personalen ska kommunicera med och bemöta kunden.

Kommunikationsmanualen är ett arbetsverktyg för personalen. Den tillverkas och används av personalen, om möjligt tillsammans med kunden. Kommunikationsmanualen är grunden för hur man kommunicerar med/bemöter kunden. En kommunikationsmanual görs av teamet kring kunden med stöd av logoped eller arbetsterapeut. Den bör uppdateras regelbundet för att alltid vara aktuell.

Syftet med en Kommunikationsmanual:

 • Kartlägga och dokumentera:
  – Kundens kommunikativa förutsättningar och svårigheter
  – Kundens kommunikationssätt och språkliga förmågor
  – Hur omgivning ska kommunicera med och bemöta kunden
 • Presentera kunden på ett enkelt, lättillgängligt och positivt sätt
 • Avdramatisera och underlätta ett möte
 • Skapa samsyn mellan personerna i omgivningen i hur man ska kommunicera med och bemöta kunden
 • Ge viktig och praktisk information

Kommunikationspass och kommunikationsmanual kan användas parallellt.

Om du vill veta mer om kommunikationspass och/eller kommunikationsmanual. Ta kontakt med arbetsterapeut eller logoped i HSV-teamet.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.