Meny

Informationsöverföring vid flytt/byte av utförare

Rutin för överföring av information då kund flyttar eller byter utförare. Observera att benämningar på roller nedan kan variera mellan verksamheter. Samtycke från kund, avseende utlämnande av information, inhämtas alltid av den som ska lämna ut information.

Biståndshandläggaren:

  • skickar beställning med uppdrag till berörda enhetschefer, med information om nuvarande utförare. Avslutar det gamla uppdraget.
  • skickar meddelande till berörda utförare via meddelandefunktionen i Lifecare för kännedom.

Verkställande chef till det nya uppdraget:

  • kontaktar nuvarande utförare och meddelar aktuellt verkställighetsdatum via meddelandefunktionen i Lifecare
  • planerar verkställigheten tillsammans med kund/anhörig/legal företrädare samt vid behov med legitimerad personal.
  • dokumenterar i kunds journal att verkställigheten påbörjats.

Chef på vård- och omsorgsboende:

  • meddelar boendeprioriteraren och ansvarig biståndshandläggare när inflyttningsdatum är bestämt, via meddelande i Lifecare.

Planeraren i hemtjänsten, kontaktman på vård-och omsorgsboende och kontaktman och/eller enhetschef på funktionsstöd hos ny utförare:

  • tar kontakt med tidigare utförare för inhämtning av information enligt checklista (se refererande dokument) och inhämtar kopia på tidigare genomförandeplan.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.