Meny

Beställning av inventarier

Rutin för beställning av inventarier dvs föremål som köps in med syfte att användas i verksamheten under en längre tid.

 1. Enhetschef (EC) gör tillsammans med verksamheten inventering av behov
 2. Vem ska betala?
  - Under 20.000kr driften
  - 20-80000kr investeringsbudget (kontrollera med verksamhetschef (VC) om det finns utrymme
  - >80.000kr OSLOK
  Om över 80 000kr ska EC fylla i OSLOK:s-blankett som skickas till VC för underskrift. VC lägger in det i O-SLOK och skickar till verksamhetsutvecklare OMS
 3. EC pratar med sin ekonom för att säkerställa att de har utrymme i sin budget
 4. EC går in i avtalsdatabasen och söker. EC kan rådfråga inköpssamordnare OMS vid behov
 5. EC gör beställningen
 6. Vid behov av hjälp med montering eller dylikt kan EC skicka förfrågan till internservice FUNK eller går EC in i avtalsdatabasen för att söka efter och beställa entreprenör

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.