Meny

Tillfällig vistelse i annan kommun

Rutin för när en kund i kommunen tillfälligt vistas i annan kommun.

När en kund i kommunen tillfälligt vistas i annan kommun

Om en kund från Kristianstads kommun ska vistas tillfälligt i annan kommun kan man få hjälp och stöd under den vistelsen. Det är Kristianstads kommun som är ansvarig för detta.

  • Enhetschef får meddelande från berörd biståndshandläggare att kund planerar vistelse i annan kommun.
  • Enhetschef får meddelande från biståndshandläggare senast två veckor innan kundens planerade hemkomst.

Rutiner utifrån ett Hälso- och sjukvårdsperspektiv:

  • Legitimerad personal får besked via patient/närstående eller enhetschef att vistelse i annan kommun är aktuell.

  • Legitimerad personal kontaktar mottagande legitimerad personal angående tjänsteköp.

  • Individuell bedömning måste göras i varje enskilt ärende och avtal upprättas med tydlig ansvars- och kostnadsfördelning.

  • Legitimerad personal överrapporterar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.