Meny

Tillfällig vistelse i annan kommun

Rutin för när en kund i kommunen tillfälligt vistas i annan kommun.

När en kund i kommunen tillfälligt vistas i annan kommun

Om en kund från Kristianstads kommun ska vistas tillfälligt i annan kommun kan man få hjälp och stöd under den vistelsen. Det är Kristianstads kommun som är ansvarig för detta.

 • Enhetschef får meddelande från berörd biståndshandläggare att kund planerar vistelse i annan kommun.
 • Enhetschef får meddelande från biståndshandläggare senast två veckor innan kundens planerade hemkomst.

Rutiner utifrån ett Hälso- och sjukvårdsperspektiv:

 • Legitimerad personal får besked via patient/närstående eller enhetschef att vistelse i annan kommun är aktuell.

 • Legitimerad personal kontaktar mottagande legitimerad personal angående tjänsteköp.

 • Individuell bedömning måste göras i varje enskilt ärende och avtal upprättas med tydlig ansvars- och kostnadsfördelning.

 • Legitimerad personal överrapporterar.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.