Meny

Vägledning till medarbetare

Vägledningen beskriver medarbetarnas ambitionsnivå i utförandet av hemtjänstinsatser. Vi arbetar med kunden i centrum och ett rehabiliterande förhållningssätt. Kundens önskemål samt biståndshandläggarens utredning ligger till grund för verkställighet och genomförandeplan.

Inom ramen för beviljade insatser kan kunder i samråd med kontaktman vid enstaka tillfällen byta ut en insats mot en annan. Rådgör med chef vid oklarheter. Skulle bytet av insats upprepas ska en kontakt tas med biståndshandläggaren för uppföljning av kundens behov.

 
Insatser  
Avgiftsfri avlösning Avgiftsfri avlösning i hemmet 10 timmar/mån. Aktivitet
av social/personlig karaktär. Serviceinsatser utförs ej under avlösning.
Bäddning Renbäddning en gång var fjortonde dag eller vidbehov. Daglig bäddning av sängen efter önskemål om tillvägagångssätt från kunden
Diskning

Kundens disk diskas dagligen eller efter behov. Diskning utförs inte för gäster eller annan person utan bistånd i hushållet.

Dusch Insatsen inkluderar stöd och hjälp eller tillsyn med dusch och hårvård samt fot och nagelvård som inte kräver speciell kompetens. Iordningställande av badrum samt rengöring av duschhjälpmedel ingår.
Fönsterputs Fönsterputs sker i två rum och kök, hall och toalett, upp till två gånger per år. Skulle behov av insatsen ske oftare får biståndshandläggare göra en ny prövning. I insatsen ingår att plocka bort och sätta tillbaka föremål i fönsterkarmen, putsa fönstrets insida, utsida och emellan samt torka av fönsterkarmarna. Om arbetsmiljön tillåter kan man välja att byta ut fönster från ett rum till en inglasad balkong.
Husdjur Skötsel av husdjur ingår inte i hemtjänsten. Individuell prövning av biståndshandläggare krävs.
Inköp av dagligvaror

Inköpen skall i huvudsak ske digitalt hos MatHem (upphandlad leverantör). 

I insatsen kan följande ingå: att beställa varor, att packa upp eller att både beställa, packa upp och ta emot varorna.

Beställningen sker tillsammans med kunden på av hemtjänsten medhavd surfplatta alternativt bärbar dator.  Varorna levereras hem till kunden en gång i veckan (om inget annat överenskommits). Med leveransen skall en följesedel finnas. Det är viktigt att den stäms av gentemot beställningen. 

Inköp av apoteksvaror som är receptfria sker digitalt i samband med matinköp. Inköp av läkemedel på recept kan ske digitalt om kunden har Bank-id om så inte är fallet och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt kan receptbelagda läkemedel hämtas på närmaste apotek.  

Matdistribution

Mat överlämnas till kund, varm eller kall. I insatsen
ingår att öppna förpackningen.

Måltider

Insatsen kan inkludera hjälp att tillreda och iordningsställa
enklare måltider, samt vid behov ge stöd i samband med/under måltiden.

Personlig omvårdnad

Dygnet runt hjälp/stöttning med personlig omvårdnad efter kundens behov. Morgon- och kvällshygien, munvård, klädning, rakning, rengöring av glasögon och hörapparat, enklare makeup, enklare nagelvård, insmörjning med kroppslotion och toalettbesök.

Egenvård - hjälp till självhjälp vid t.ex. läkemedelshantering, ta på/av stödstrumpa och att ge ögondroppar. Den enskilde ansvarar själv för åtgärden/behandlingen

Rökning

Utifrån arbetsmiljöaspekt ska inte rökning pågå i de rum som personalen kommer att vistas i. I de rum rökning pågår, utförs inga insatser om inte vädring sker. Detta ska framgå i genomförandeplanen.

Social kontakt/promenad

Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och kan exempelvis bestå av samtal, social samvaro genom spel, fika eller baka en kaka, promenad till mötesplats. Utevistelse/promenad i närmiljön. Aktivitet utförs efter kunds önskemål.

Sophantering

Hjälp att bära ut sopor till befintlig soptunna och till sortering i närområdet.

Städning

Städning av två rum och kök, hall och badrum varannan vecka, skulle behov av tätare tillfällen finnas tillgodoses dessa efter enskild behovsprövning av biståndshandläggare. I de fall då det finns delade sovrum, så gäller att båda sovrummen samt ett rum till innefattas av städ.

I städning ingår på fria ytor dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning, vattna blommor, rengöring av hjälpmedel, och efter behov lättare rengöring av skafferi och kyl. Städutrustning som kan godkännas ur arbetsmiljösynpunkt tillhandahålls av den enskilde.

Möjlighet finns att använda beviljad tid till rengöring av spis/ugn, frosta av kyl/frys, städning av balkong eller för att följa årstider/högtider med exempelvis julpynt, påsk eller midsommardekorationer.

Telefontjänst

 Hemtjänstpersonal ringer på överenskommen tid för att höra hur den enskilde mår eller annat överenskommet utifrån biståndsbeslut.

Tidning/post

Hjälp att ta in tidning/post.

Tillsyn

Trygghetsskapande besök.

Tvätt

Tvättning ska ske i tvättmaskin i den egna bostaden alternativt i tvättstuga som tillhör fastigheten. I tvätthanteringen ingår att boka tvättid, sortera, hänga upp och vika tvätt samt lägga tillbaka tvätt på avsedd plats. Strykning av enstaka klädesplagg ingår.

Uppvärmning

All uppvärmning av bostaden är fastighetsägarens ansvar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.