Meny

Rapport mellan dag och nattpersonal

För att säkerställa rapporteringen och informationsöverföringen mellan hemtjänstpersonal och nattpatruller gäller följande rutiner för både interna och externa leverantörer

 • Enhetschef för nattpatrull och hemtjänstgrupperna ska se till att personalen är informerad om vilka av deras kunder som har nattinsatser samt vilken grupp som utför hemtjänst dagtid. Aktuella telefonlistor till nattpatrull och de olika hemtjänstgrupperna ska finnas i tillgängliga. Felaktigheter på telefonlistorna ska rapporteras till respektive enhetschef för att kunna justeras.
 • Schemalagd kvällspersonal i hemtjänsten ringer alltid nattpatrullen för muntlig överrapportering innan arbetspasset är slut.
 • Nattpatrullen kontaktar alltid respektive hemtjänstgrupp för muntlig överrapportering innan arbetspasset tar slut på morgonen.
 • Vid överrapportering ska följande punkter behandlas:
  - Är det någon kund som inte är hemma? Som exempelvis åkt till sjukhus, växelvård eller dylikt.
  - Är det någon kund som kommit hem eller väntas hem?
  - Är det någon kund som fått tillfällig utökning? Av vilken orsak?
  - Är det någon kund som avlidit?
 • Planerare för hemtjänsten ska i den mån det går, meddela planerare för nattpatrullen ovanstående information under kontorstid.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.