Meny

Ersättning vid ledsagning

Rutin för ersättning till personal vid utförande av ledsagning inom ordinärt boende.

Om ledsagaren har utlägg i samband med ledsagningen utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Utlägg för måltider och fika ersätts inte. Alla eventuella kostnader under ledsagning skall fastställas med enhetschef innan ledsagningen verkställs. Överenskomna utlägg skall redovisas med kvitto och ansökas om i medarbetarens Heroma under utlägg.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.