Meny

Dubbelbemanning

Rutinen är aktuell när omvårdnadspersonal behöver vara två vid ett eller flera moment hemma hos kunden.

Ansvar

Legitimerad personal och enhetschef.

Genomförande

Ibland kan det av olika skäl krävas mer än en personal i form av dubbelbemanning hemma hos kunden.

Dubbelbemanning förekommer främst av två anledningar:

Kunden ordineras ett hjälpmedel eller träning som kräver två personal för att förflyttningen skall ske på ett tryggt och säkert sätt alternativt finns det ett behov av att personalens arbetsmiljö ska vara trygg och säker. I den första delen är det legitimerad personal som gör bedömning, beslutar, ordinerar/ förskriver hjälpmedel, dokumenterar och följer upp. HSL uppdrag upprättas och skickas till ansvarig enhetschef.

I den andra delen är det ansvarig enhetschef som gör en bedömning och beslutar vid vilka insatser man behöver vara två personal. Beslutet skall föregås av en riskbedömning och dokumenteras i en handlingsplan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.