Meny

Avböjda besök

Rutin avböjda besök, insatser enligt socialtjänstlagen.

 • Kund avböjer regelbundet besök under mer än två veckor (som inte beror på planerad frånvaro). 
 • Enhetschef/omvårdnadspersonal har kontakt med kund för att utröna vad de avböjda besöken beror på. Dokumentation ska ske i verksamhetssystemet  (Life Care). Dokumentationen ska innehålla iakttagelser och händelser av vikt som berör insatserna, kundens behov eller situation samt avvikelser. Dokumentera vilken/vilka åtgärder som vidtogs samt vad som hände sedan/vad resultatet blev.
 • Meddelande skickas därefter i verksamhetssystemet (Life Care) till ansvarig biståndshandläggare.
 • Biståndshandläggare kontaktar kund/anhörig/legal företrädare för vidare utredning.
 • Vid behov bokas nytt hembesök. Biståndshandläggare meddelar verkställigheten som ges möjlighet att närvara.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.