Meny

När kund inte öppnar för matdistribution

Rutin för när kund i ordinärt boende inte öppnar eller svarar i telefon vid leverans av mat (matdistribution).

Hemtjänsten i egen regi är alltid ansvarig för att vidta åtgärder om kunden inte öppnar eller svarar i telefon vid distributionen av mat, oavsett om kunden har privat utförare för andra hemtjänstinsatser.

När en kund i ordinärt boende inte är anträffbar vid matleverans ska åtgärderna nedan vidtas:

  1. Leverantören av maten (taxi) kontaktar köket och meddelar att kunden inte öppnar eller svarar i telefon.
  2. Köket skickar ett sms till hemtjänstens anhörigtelefon och meddelar namn och adress på kunden.
  3. Hemtjänsten skickar ett svar på sms och bekräftar att ärendet är mottaget.
  4. Om inte hemtjänsten bekräftar att ärendet är mottaget inom 15 minuter ringer köket till anhörigtelefonen. Om hemtjänsten inte svarar lämnas meddelande med namn och adress till kunden på telefonsvararen.
  5. Hemtjänsten bekräftar via sms till köket att meddelandet är mottaget.
  6. Hemtjänsten följer rutin När kund inte öppnar eller svarar i telefon.
  7. Hemtjänsten återkopplar till köket i LifeCare samma dag om kunden inte ska ha matdistribution påföljande leveransdag.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.