Meny

Habiliteringsersättning

Riktlinjer för habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning betalas ut till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, då de deltar i den dagliga verksamheten.

Ersättning utgår inte för ledig dag.

För de personer, som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, men som har sin aktivering utifrån boendet, betalas ersättningen ut för schemalagda aktiviteter i likhet med den dagliga verksamheten.

Ersättning från och med 2022-01-01

11,55 kronor/timme

Antal timmar räknas inklusive raster, sjukvårdsbesök och myndighetsbesök från det att du kommer till din arbetsplats till du lämnar arbetsplatsen.

Dag före röd dag, utbildning eller arbetsplatsträff då den dagliga verksamheten stänger, utgår ersättning för ordinarie planerad arbetstid.

Om daglig verksamhet utförs lördagar, söndagar och helgdagar betalas dubbel ersättning ut.

För deltagare som deltar i Lärvux och Freja skall habiliteringsersättningen betalas av den dagliga verksamhet som personen har sin huvudsakliga sysselsättning i. Habiliteringsersättningen för övrigt registreras på respektive person och arbetsplats.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.