Meny

Arbetsresor med taxi

Rutin för arbetsresor med taxi.

En taxibil

Rutiner för arbetsresor med Taxi

  • Viktigt är att resenären är beviljad färdtjänst och att rätt service nivå är beslutad. Har personen behov av att bli hämtad och lämnad inne på arbetsplatsen heter service nivån: Hand i Hand Särskild hjälp. Legal företrädare beställer.

  • För att beställa behovet av arbetsresor och registrera arbetsreseadresser (kan vara fler än 2) ringer man handläggare på Färdtjänstenheten Tel. 0771-77 50 50.

  • När behovet av arbetsresor är registrerat ringer man Fasta Resor Tel. 0771-77 44 44 för att avtala vilka adresser och tider som resorna avser. Vid Mail-kontakt fastaresorserviceresor@skanetrafiken.se  använd kundens Id: nummer

  • Det ingår 44 stycken arbetsresor varje månad. Högst 2 per dag. Finns behov av ytterligare resor under arbetstid till exempel Lärvux, Freja eller annan Daglig verksamhet så ersätts kostnaden enligt nedan.

  • Vid tillfällig ändring av arbetsresor eller bokning av färdtjänstresa ring ordinarie beställningsnummer för färdtjänstresor 0771-77 44 11 Mail: bokningserviceresor@skanetrafiken.se  använd kundens Id: nummer

  • Försenad bil: Ring tel. 0771-77 44 22

  • Synpunkter lämnas via Mail: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se
    Telefon: 0771-77 44 33. E-postformulär på Skånetrafikens hemsida

  • I Kristianstads Kommun har vi ett högkostnadsskydd för arbetsresor på 469 kronor. Överskjutande kostnad återbetalas mot kvitto eller fakturakopia som underlag. Lämnas månadsvis till arbetsplatsen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.