Meny

Utebliven ankomst

Rutin vid utebliven ankomst.

Ring alltid för att kontrollera varför de ej har kommit, vänta ca 20 min.

  • Ring skoltaxi/färdtjänst
  • Ring/sms:a vårdnadshavare/ungdom
  • Ring skola

Vid uteaktivitet finns information på ytterdörren med mobilnummer där vi kan nås.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.