Meny

Verkställighetshandbok

Verkställighetshandboken är en hjälp till dig som utför beviljade insatser enligt SoL och LSS i omsorgsförvaltningen. Verkställighetshandboken beskriver dels övergripande riktlinjer och rutiner dels mer specifika rutiner beroende på verksamhetens inriktning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.