Meny

Utbildningsmaterial

Här hittar du bra tips på utbildningsmaterial om du vill fördjupa dina kunskaper. För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer.

De sex dramatiserade filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. I filmerna är det yrkesverksamma från respektive verksamhet som spelar sig själva och skådespelare som spelar klienter eller brukare.

Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. Varje film är cirka fyra till sju minuter lång och det finns förslag på diskussionsfrågor i anslutning till filmerna. I de tre första filmerna används det standardiserade instrumentet "FREDA-kortfrågor" som Socialstyrelsen tagit fram. Se länk nedan "Filmer om att fråga om våld i socialtjänst".

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.