Meny

Värmebölja

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan för våra kunder och patienter. Därför har vi en beredskapsplan för värmebölja. Du kan också få vägledning via länkarna till Folkhälsomyndighetens stödmaterial.

Beredd på värmebölja?

Folkhälsomyndighetens vägledning

Värmeböljor – Folkhälsomyndighetens vägledning till handlingsplaner

Folkhälsomyndighetens stödmaterial

Även kortare värmeböljor kan innebära stora risker för äldre, personer med funktionsnedsättning, gravida, barn, kroniskt sjuka och de som tar viss medicin.

Det finns en mängd stöd riktat till olika funktioner inom kommuner och regioner. 

Via folkhälsomyndighetens sida om värmeböljor hittar du länkar till Folkhälsomyndighetens korta faktablad för olika målgrupper, stödmaterial och verktyg för:

SKR har även information om SMHI:s varningssystem samt exempel på beredskapsrutiner från några kommuner och regioner. 

 

Vägledning från Vårdhygien

Vårdhygien har uppdaterat dokumentet Fläktar och kylaggregat i vårdmiljö (skane.se) (Juni 2023) som tidigare benämndes Beredskap inför värmebölja. I dokumentet finns också en länk till Folkhälsomyndighetens vägledning vid värmeböljor.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.