Meny

Våld och hot

Här beskrivs hur man skall agera vid olaga intrång, bombhot samt personöverfall

Åtgärder vid olaga intrång 

 1. Definition: Person som avsiktligt uppehåller sig på boendet utan giltigt ärende.
 2. Person som misstänks uppehålla sig på boendet utan giltigt skäl bör tillfrågas om sitt ärende och om skäl saknas, uppmanas att omedelbart lämna boendet.
 3. Om uppmaningen inte efterföljs ring larmcentralen 044-200 400 samt i oklara situationer larma 112

Åtgärder vid uttalat bombhot

 1. Larma 112
 2. I samråd med polis, förbered utrymning, se flik Utrymning/evakuering
 3. Polisen ansvarar för avspärrning samt sökande efter och oskadliggörande av eventuell bomb
 4. Återgång till arbetsplatsen sker efter samråd med polisen

Åtgärder om bomb anträffas utan föregående varning samt om bomb exploderar

 1. Larma 112
 2. I samråd med polis, förbered utrymning, se flik Utrymning/evakuering
 3. Tänk på att det kan finnas flera bomber. Polisen ansvarar för avspärrning samt sökande efter och oskadliggörande av eventuell bomb.
 4. Återgång till arbetsplatsen sker efter samråd med polisen

Åtgärder vid personöverfall

 1. Larma 112
 2. Kontakta larmcentralen 044-200 400
 3. Förebyggande åtgärder vid risk för personöverfall Vid risk för särskilt hotfulla situationer ska en bedömning göras om det kan vara aktuellt med personlarm. Vid stor hotbild kan det även vara aktuellt att anlita t ex vaktbolag för väktarassistans.
 4. Vid förebyggande av hot och våld i vårdarbetet, se omsorgsförvaltningens handlingsplan

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.