Meny

El, vatten, värme och telefoni

Om du upptäcker akuta fel, med risk för människors hälsa, skador på byggnaden eller akuta fel som kan orsaka stora kostnader ska du omgående ringa in på akut felanmälan 044-13 66 66

El 

Verksamheten skall ha nödlåda innehållande: Batterier till lampor, strålkastarliknande ficklampor, pannlampor. I nödlådan skall dessutom finnas telefon till kostenheten (044-13 55 72, bemannad 07.30–17.00 hela veckan) samt andra telefonnummer verksamheten bedömer, till exempel fastighetsägare, larmcentral, kommunal felanmälan. Vidare skall finnas dokumentation om när batterierna skall bytas till nya.

Översyn av nödlådan ingår i brandskyddsansvarigs uppdrag.

Utrymningsvägar som kräver belysning för säker utrymning, ska ha nödbelysning som fungerar vid strömavbrott.  Nödström erhålls normalt från ett batteri i armaturen eller från centralt placerat batteri. Kapaciteten skall vara tillräcklig för 1 timmes drifttid. Vid strömlöshet kontaktas i första hand fastighetsägare eller kommunal felanmälan 044-13 66 66.

Äldreboenden är förberedda för att ta emot reservkraft. Reservkraft är i huvudsak inbyggt på de boende som brukar ha problem med elavbrott. I dags läge är det endast Forsalid i Degeberga som har utkörning av elverk vid strömavbrott. Mobila elverk till övriga boenden körs endast ut i absoluta nödfall.

Gruppbostäderna är inte förberedda att ta emot reservkraft, därför gäller för gruppbostäder enklare kraftverk med lösa kablar. Räddningstjänsten förvarar såväl kraftverk som kablar.

Vatten

Ring kommunal felanmälan, 044-13 66 66. Vid längre avbrott på vattentillförseln sker vattendistribution via VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen. Störra vattentankar kan köras ut till Vård- och omsorgsboenden och ställas på plats.

Värme

Felanmälan till fastighetsägare, i andra hand kommunal felanmälan 044-13 66 66. För hemtjänstkunds bostad kontaktas fastighetsägare och anhörig. Undvik att vädra, förbered för att flytta samman till ytor som kan värmeförsörjas med aggregat från Räddningstjänsten. Extra filtar finns i kommunala beredskapslager vid längre bortfall av värme.

Telefoni

Mobiltelefon skall finnas i varje verksamhet. Viktigt att batteriet ständigt har god laddning.

Avbrott på telefoni och fax, samt frågor gällande kommunens teleoperatör, anmäls till kommunens IT-avdelning. Det gäller både mobiltelefoni och för fast telefoni (analoga nätet). Utanför kontorstid kan felanmälan göras till kommunal felanmälan 044-13 66 66. Man hamnar då i Larmcentralen som vidarebefordrar felanmälan så snart som möjligt. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.