Meny

Bemanningshandbok

Bemanningshandboken är ett stöd för chefer och medarbetare inom omsorgsförvaltningen. Handboken beskriver hur omsorgsförvaltningen planerar verksamheten utifrån krav på bemanning och hur vi följer upp och förbättrar verksamheten vid behov.

I handboken kan du också se den gemensamma schemaprocessen med riktlinjer samt de roller som finns i bemanningsprocessen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.