Meny

När den vanliga maten inte räcker till

Syftet med berikning och kosttillägg är att de ska vara just ett tillägg till den vanliga maten, när den inte är tillräcklig för att tillfredsställa behovet av energi och näring

Ansvar i nutritionsvårdsprocessen

Omvårdnadspersonal har ett viktigt ansvar att se till att kunden får i sig tillräckligt med mat och dryck utifrån individuellt behov.

Vid avvikelser måste detta rapporteras vidare till sjuksköterska som i samråd med omvårdnadspersonalen identifierar att ett behov av kosttillägg eller berikning finns.

Det är därefter sjuksköterskan som ansvarar för att indikation, bedömning, målsättning, ordination (med sort, mängd och tid) samt datum för uppföljning och utvärdering dokumenteras i en omvårdnadsjournal som all personal i vårdtagarens närhet har tillgång till.

Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret och som vid behov kontaktar läkare och/eller dietist i de fall nutritionstillståndet kräver bedömning och åtgärder utanför det egna kompetensområdet.

Enteral nutrition

När behovet av näring och energi är stort kan man av olika anledningar behöva lite extra hjälpmedel i form av berikning och kosttillägg. Beroende på kundens diagnos och situation kan en sorts kosttillägg vara att föredra medan en annan kan vara mindre bra eller direkt olämplig. Mer information finns under enteral nutrition. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.