Meny

Kvalitetskontroll

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att regelbundet följa upp måltidssituationen med avseende på: förbättringsområden, måltidsordning, nattfasta, undernäring och övervikt.

Matråd

Vid varje enhet bör ett matråd med representation av vårdtagare från vård och omsorgsboende och ordinärt boende som har matdistribution samt personal finnas. Sammankallande är ansvarig för köket (1:e kock). Enhetschef i Måltid bör närvara. Matrådet bör följa upp matsedel, mathantering, måltidsmiljön i matsalen med mera och komma med förslag till förbättringar.

Kundenkät - Vad tycker du om maten?

Måltidsenheten skickar en gång per år ut en kundenkät där boende på vård- och omsorgsboende, kunder med matdistribution och gäster i våra restauranger eller på daglig verksamhet får tycka till om den mat som serveras till middag. 

Svaren sammanställs och vidarebefordras till respektive enhet, till de ansvariga och till Omsorgsnämnden för kännedom.

Synpunktshantering

Kristianstads kommun välkomnar synpunkter och använder dem i kvalitetsarbetet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.