Meny

Egenkontroll

All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.

Nedan finns funktionsstöds egenkontrollprogram och en kortare sammanfattning över hygien, rengöring och förvaring.

Enheterna inom funktionsstöd ser olika ut och blanketterna kan behöva justeras utifrån varje verksamhets förutsättningar och behov. Nedan finns förslag på blanketter att inspireras av:

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.