Tillfälligt vistas på annan adress inom kommunen

Kommuninvånare från Kristianstads kommun som tillfälligt vistas på annan adress inom kommunen.

Flöde på Myndighetsenheten

Det är alltid områdesansvarig biståndshandläggare (där kunden har sin ordinarie bostadsadress) som handlägger ärendet oavsett om kunden byter tillfällig adress inom Kristianstads kommun.

1, Kund planerar tillfälligt byte av vistelseadress inom kommunen. Kund ska meddela ansvarig utförare i god tid, senast 2 veckor innan planerad vistelse.

2, Kund och/eller utförare meddelar områdesansvarig biståndshandläggare.

3, Områdesansvarig biståndshandläggare kontaktar kunden gällande beslut och information gällande valfrihet inom hemtjänst på den tillfälliga vistelseadressen. Områdesansvarig biståndshandläggare uppmärksammar om det finns behov av hjälpmedel samt kring arbetsmiljön på vistelseadressen. Om behov uppstår skickas meddelande i Life Care till ansvarig utförare.

4, Kund väljer utförare av hemtjänst.

5, Områdesansvarig biståndshandläggare skickar ny beställning till vald utförare om behoven är oförändrade. Om det är förändrat behov ska ny utredning samt beställning göras.  

6, Meddelande i Life Care skickas till områdesansvarig avgiftshandläggare.

7, Kund meddelar ansvarig utförare på tillfällig adress i god tid, senast 2 veckor innan, att den ska åter till sin ordinarie vistelseadress.

8, Kund och/eller utförare meddelar områdesansvarig biståndshandläggare som åter utreder och lägger beslut och beställning  på kundens ordinarie bosättningsadress. Vid förändrat behov ny utredning och beställning.

9, Meddelande i Life Care skickas till områdesansvarig avgiftshandläggare.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.