Ej verkställd insats

Här beskrivs externa leverantörers rapporteringsskyldighet när kund önskar att avvakta med start av insats

Kommunen har skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen om en kund inte får sina beviljade insatser utförda inom tre månader från beslutsdatum. Om en kund önskar att avvakta med start av insats ska detta meddelas till biståndshandläggaren.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.