Meny

Ickevalsalternativ

När en kund inte kan eller vill välja utförare kommer kunden att tilldelas en utförare som har möjlighet att utföra kundens biståndsbedömda insatser enligt en i förväg bestämd turordningslista.

Omsorgsnämnden har fattat följande beslut:

"Ickevalsalternativet ska ske enligt fastställd turordning i respektive område med egenregin och i området ackrediterade aktörer"

Turordningslista

  1. Valmöjlighet utifrån de geografiska områdena 1-9.
  2. För utförare med kapacitetstak, stryks denna utförare om taket är uppnått och blir åter valbar enligt turordningslistan när utföraren har möjlighet. Turen går då automatiskt vidare till nästa utförare i turordningen.
  3. Alfabetisk ordning av företagen, A-Ö.
  4. En turordning för utförare med personlig omvårdnad + service.
  5. När nytt företag tecknar avtal med kommunen görs en revidering av turordningslistan. Det nytillkomna företaget ingår i turordningslistan från och med månaden efter det har blivit godkänt.
  6. Turordningslistan utgår ifrån beslutsdatum.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.