Meny

Beställning SoL

Rutin för hur beställningar och uppföljningar av insatser genomförs.

Målgrupp:

Biståndshandläggare och utförare

  1. Beslut
  2. Kund väljer utförare och meddelar biståndshandläggare
  3. Beställning från biståndshandläggare sker via systemet till utförare
  4. Bekräftelse sker i verksamhetssystemet, av utföraren
  5. Inom 24 timmar ska insatsen påbörjas
  6. Genomförandeplan upprättas
  7. Biståndshandläggare gör kvalitetsuppföljning inom 3-6 veckor beroende på insats

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.