Meny

Uppföljning av insatser

Biståndshandläggaren kontaktar kunden efter det att beslut fattats om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen

Följande frågor ställs till kunden:

Uppföljningsfrågor

1. Hur upplever du att insatserna utförs?

2. Upplever du att det tas hänsyn till hur du vill ha det?

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.