Meny

Uppföljning av insatser

Biståndshandläggaren kontaktar kunden efter det att beslut fattats om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen

Följande frågor ställs till kunden

Uppföljningsfrågor

1. Hur upplever du att insatserna utförs?

2. Upplever du att det tas hänsyn till hur du vill ha det?

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.