Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt LOV

Valfrihetssystem gäller inom hemtjänsten i Kristianstads kommun. Här finns underlag för företag som vill ansöka om att utföra uppdra inom hemtjänst.

Omsorgsförvaltningen införde 2008-11-01 kundvalssystemet Fritt val i hemtjänsten enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Företag kan ansöka om att bli godkänd leverantör av service och/eller personlig omvårdnad. Omsorgsförvaltningen tar löpande emot ansökningar och godkännande sker efter prövning. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Alla förutsättningar och krav finns beskrivna i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Länk till förfrågningsunderlaget finns längre ner.

I menyn till höger finns de bilagor som är aktuella till förfrågningsunderlaget.

Leverantören ansvarar för att vara väl insatt i de krav som framgår av förfrågningsunderlaget samt tillhörande bilagor.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.