Meny

Telefontjänst

Telefontjänst

Ansökan

Ansökan om telefontjänst prövas efter ansökan av den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Målgrupp

För de personer som inte behöver hemtjänst eller annat stöd kan telefontjänst innebära en ökad trygghet.

Någon från hemtjänsten ringer upp dagligen för att höra hur den enskilde mår.

Beslut

Telefontjänst beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser.

Avgift

Telefontjänst är en avgiftsfri insats.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggaren.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.