Meny

Förtur till AB Kristianstadsbyggen

Förtur till AB Kristianstadsbyggen

Om man är stadigvarande bosatt i Kristianstads kommun och får en funktionsnedsättning som ställer så speciella krav på bostaden att man behöver stöd av samhället för byte till en lämpligare bostad kan man vara aktuell för att få förtur till vissa av AB Kristianstadsbyggens seniorbostäder.

Bedömningen om behov av bostadsbyte genom förtur görs av arbetsterapeuterna i kommunen. När bedömningen är gjord lämnas ansökan till handläggare av bostadsanpassningsbidrag (BAB) på Myndighetsenheten, som i dessa fall är förvaltningens kontaktperson gentemot AB Kristianstadsbyggen (ABK). Om arbetsterapeutens utredning visar att det finns behov av förtur lämnar BAB-handläggaren över ansökan till ABK. Det är ytterst ABK som beviljar förturen på kommunens rekommendation och anvisar en lägenhet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.