Meny

Daglig verksamhet

Ansökan om daglig verksamhet prövas enligt 9 § 10 LSS.

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet prövas efter ansökan från den enskilde,  legala företrädare (god man/förvaltare) eller ansökan från annan person med fullmakt från den enskilde.  

Rätten till insatser enligt 9 § 10 LSS

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkretsen enligt 1 § LSS

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Målgrupp

För rätt till daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ska den enskilde tillhöra personkrets 1 eller personkrets 2.

Personkretsutredningen baseras på psykologutredning och läkarintyg där diagnosen är fastställd.

Vem har rätt till insatsen?

Rätten till daglig verksamhet avser personer i yrkesverksam ålder som omfattas av personkrets 1 eller 2 och saknar arbete och inte utbildar sig. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans/hennes önskemål. Verksamheten bör generellt sett ha som mål att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt eller vara orealistiska.

Det hindrar inte att även personer som uppnått pensionsålder bör ges möjlighet att fortsätta i daglig verksamhet för att därigenom undvika passivisering och isolering.

Uppgifter till utredningen

Det är viktigt att den enskilde, som haft kontakt med Arbetsförmedlingen begär in ett underlag från densamma om den enskildes arbetsförmåga.

Beslut och uppföljning

Beslut om daglig verksamhet är tidsbegränsat och följs upp regelbundet senast den månad som är beslutets t.o.m.-datum.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut kan detta överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslut.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.