Meny

Mina meddelande i Life Care

Från och med 200907 ska inga bevakningar skickas i procapita. Det är Mina meddelande i Life Care som ska användas

Rutinen gäller all kommunikation mellan instanser; verkställighet, myndighetsenhet, teknisk larmgrupp, kök samt avgiftshandläggare. Undantaget sjuksköterskor där kontakt ska tas via mejl i Outlook eller telefon.

I mina meddelande skickar man till enskild person, förutom till teknisk larmgrupp och till köken där gemensamma brevlådor ska användas. Även LOV-företagen har gemensamma brevlådor men det är också möjligt att skicka till enskild person. Om meddelandet gäller till enskild person ska det inte skickas i den gemensamma brevlådan utan endast till den person om meddelandet gäller.

Läskvitto bör användas.

Du ska vid varje arbetspass ta del av meddelande i Life Care.

Du lägger själv in frånvaromeddelandet vid planerad frånvaro. Vid oplanerad frånvaro ska ansvarig chef kontaktas för vidare hantering.

Vid ärende som kräver ett snabbt svar eller återkoppling är det viktigt att kontakt även tas per telefon.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.