Meny

Verksamhetsplan

Förvaltningen upprättar verksamhetsplan med budget för det kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda mål och budget.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med förvaltningens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att mål konkretiseras.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.