Rutin för kommunikation vid vardagskriser

Den egna förvaltningen ansvarar för att hantera störningar och oförutsedda händelser inom den egna verksamheten, så kallade vardagskriser. Denna rutin ska fungera som ett praktiskt stöd för kommunikationsarbetet i samband med dessa kriser.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.