Meny

Information och IT handbok

Här finns samlad information om regler, rutiner och manualer som gäller inom information och IT området för omsorgsförvaltningen olika system.

Här finns hänvisningar och riktlinjer för Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (PDL) och Sekretesslagen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.