Meny

Trycksår

Trycksår är en plågsam, kostsam och vårdkrävande vårdskada. För att motverka uppkomst krävs ett aktivt och strukturerat trycksårsförebyggande arbete. Om trycksår trots detta uppstår, består behandlingen av ett flertal olika åtgärder. Att täcka energi- och proteinbehovet är några av dessa åtgärder.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.