Meny

Vårdprevention

Rutin för vårdprevention.

Vårdprevention innebär att förebygga undvikbara skador i vården och främja hälsan hos de personer som finns inom den kommunala vård- och omsorgen. Vårdskador kan undvikas genom tidig riskidentifiering av patienter. I Kristianstad kommun arbetar vi med vårdprevention i form av Senior Alert och BPSD.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.