Meny

Vårdprevention

Rutin för vårdprevention.

Vårdprevention innebär att förebygga undvikbara skador i vården och främja hälsan hos de personer som finns inom den kommunala vård- och omsorgen. Vårdskador kan undvikas genom tidig riskidentifiering av patienter. I Kristianstad kommun arbetar vi med vårdprevention i form av Senior Alert och BPSD.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.