Meny

Skadedjur

Rutin vid förekomst av vägglöss eller kackerlackor, hos en kund eller patient.

I ordinärt boende

Informera ansvarig enhetschef och sjuksköterska om personen har insatser från hemtjänsten och hemsjukvården.

Informera sjuksköterskan om patienten enbart har hemsjukvård.

Enhetschefen/sjuksköterskan ber  i första hand kunden/patienten eller dennes legala företrädare att själv kontakta saneringsföretag. De flesta bostadsföretag har ett avtal med en firma som bekämpar skadedjur. Det ingår också oftast i en privat villa/hemförsäkring.

Behöver kunden/patienten stöd ska enhetschefen eller sjuksköterskan kontakta Anticimex för råd och stöd.

Enhetschefen/sjuksköterskan följer saneringsföretagets anvisningar och informerar personalen.

Enhetschefen informerar verksamhetschef och MAS om händelsen, åtgärder och uppföljning.

I vård- och omsorgsboende

Informera ansvarig enhetschef.

Enhetschefen kontaktar saneringsföretag som bostadsföretaget har avtal med.

Enhetschefen följer saneringsföretagets anvisningar och informerar personalen.

Enhetschefen informerar verksamhetschefen och MAS om händelsen, åtgärder och uppföljning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.