Meny

Hantering av sjukvårdsmaterial i hemmet

Rutin för hantering av sjukvårdsmaterial i hemmet.

Kravet på att behålla produktens ursprungliga renhet fram till dess användning är viktig även i patientens hem. Sjukvårdsprodukter och annan sjukvårdsmateriel måste förvaras och hanteras på ett sådant sätt att kontamination av rent/sterilt material undviks.

Förvaring

  • Förrådshållning i hemmet bör vara minimal. Material för ca en veckas användning förvaras lämpligast i plastlåda med lock som tillhandahålls av vårdgivaren. Låda och lock ska vara i ett material som tål desinfektion.
  • Desinfektera alltid händerna med handsprit före all hantering av sjukvårdsprodukter.
  • Plastlådan ska rengöras minst 1 gång/månad genom avtorkning med ytdesinfektionssprit innehållande tensider.
  • Öppnade förpackningar ska inte läggas tillbaka bland högradigt rena och sterila produkter.
  • Instrument som lämnas hos vårdtagaren rengörs och torkas av med ytdesinfektions sprit innehållande tensider efter varje omläggning.
  • Eftersträva att inget material förvaras på golvet.
  • Efter en avslutad behandlingsperiod kastas alla engångsprodukter. Låda och instrument rengörs enligt vårdhandboken – Desinfektion av föremål.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.