Meny

Uppföljning och utvärdering

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Uppföljningsintervall av individuella skyddsåtgärder bestäms utifrån hur omfattande skyddsåtgärden är. Mer begränsande skyddsåtgärder följs upp minst en gång per månad (poäng på riskanalys mellan 4- 6). Övriga skyddsåtgärder minst fyra gånger årligen.

Uppföljning kan ske t ex via personligt besök, telefonkontakt, dokumentation. Hur uppföljning ska dokumenteras framgår av dokumentation SoL/LSS samt HSL.

Uppföljningsintervall för generella skyddsåtgärder, se ansvarsöversikten (under rubriken för arbetsgång skyddsåtgärd).

Uppföljning per enhet ska göras via egenkontroll 2 gånger/ år, i mars och i september. Uppföljningen ska ske via e- tjänst.

Oavsett om enheten har kunder med skyddsåtgärd eller ej ska egenkontrollen besvaras av samtliga enheter inom egenregi (de frågor som är aktuella). Egenkontrollen fylls i av enhetschef med stöd av leg.personal.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.