Meny

Avslutande av skyddsåtgärd

Information om hur personal ska hantera skyddsåtgärd vid oplanerad händelse såsom att samtycke upphör eller utrustning går sönder

Om en skyddsåtgärd måste avbrytas/avslutas med kort varsel ska förskrivaren/ enhetschef för skyddsåtgärden kontaktas. Om förskrivaren inte kan nås ska tjänstgörande sjuksköterska kontaktas (skyddsåtgärder HSL). Om enhetschef inte kan nås ska enhetschef i beredskap kontaktas (skyddsåtgärder SoL, LSS). Detta kan inträffa t.ex. om samtycke upphör. Om ett larm tillfälligt måste stängas av eller slutar fungera måste personalen kunna erbjuda ett annat alternativ t.ex. högre tillsynsgrad. Oavsett lösning på problemet måste förändringen noga rapporteras till övrig personal och dokumenteras. Vid avslutande av skyddsåtgärd ska produkten (ex larm) alltid lämnas åter.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.