Meny

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelser

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast de 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla hur

 • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
 • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
 • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
 • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.