Meny

Hud och hår

Hud och hår

God hudvård har betydelse för välbefinnandet och förebygger trycksår.

Orsaker

Riskfaktorer för att utveckla trycksår i livets slutskede är många:

 • nedsatt rörlighet och cirkulation,
 • malnutrition,
 • uttorkning,
 • inkontinens,
 • lågt blodvärde,
 • nedsatt kognition.

Åtgärder

 • Inspektera, rengör och vårda huden omsorgsfullt. Smörj dagligen torr hud med mjukgörande kräm, vilket även minskar obehag av klåda och risken för sår (dokumentera). Använd adekvata inkontinenshjälpmedel.
 • Avlasta utsatta kroppdelar och lägesändra patienten med regelbundenhet (alternera mellan höger och vänster sida i 30 grader vinkel). Undvik friktion och skjuv. Bästa möjliga livskvalitet är i fokus. Är lägesändringar mycket smärtsamma får individuella bedömningar göras gemensamt med patient och närstående. Olika madrasser är ett hjälpmedel men förebygger inte ensamt trycksår.
 • Målet i livets slutskede är inte sårläkning utan istället att lindra symtom som dålig lukt, smärta och sårsekretion. Val av förband får här betydelse, exempelvis undvika att förbandet fastnar i såret, bedövningsgel kan användas före omläggning av smärtande sår (morfin eller xylocain) och/eller ge systemisk smärtbehandling, dålig lukt kan mildras av medicinsk honung, kol- eller silverförband. Vid kraftig sekretion är det viktigt att skydda intakt hud med barriärkräm.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.