Meny

Generell symtomskattning

Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument är en av kvalitetsindikatorerna i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård.

Ett av dessa instrument är The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) innebär skattning av symptom på 9 parallella skalor från 0 till 10 (Bruera et al, 1991). Symtom som ingår i ESAS är;

 • Smärta.
 • Orkeslöshet.
 • Illamående
 • Nedstämdhet.
 • Oro/ångest
 • Sömnighet/dåsighet.
 • Dålig aptit
 • Välbefinnande
 • Andfåddhet
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.