Meny

Brytpunktsamtal

På uppdrag av Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i de  sex nordöstra kommunerna har Nätverk för Palliativ Vård ett utav nätverken inom FoU Nätverk Närsjukvård Skåne Nordost, tagit fram skriftliga rutiner gällande brytpunktsamtal.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.