Meny

Ansvarsfördelning

Basal palliativ vård bedrivs dygnet runt av läkare, sjuksköterska och omvårdnadspersonal med basal kompetens inom palliativ vård. Specialiserad palliativ vård erbjuds patienter med komplexa symtom/behov i livets slutskede, där basal palliativ vård inte är tillräcklig.

Kristianstad kommun i samarbete med ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, har tagit fram ett gemensamt flöde som beskriver fördelning av ansvar för den palliativa patienten i särskilt boende (VOBO). 

Flödet är framtaget utifrån gällande överenskommelse (Överenskommelse om palliativ vård i Skåne) och är en beskrivning av det arbetssätt som är avtalat i överenskommelsen. 

Just nu fortsätter samverkan kring flödet för den palliativa patienten i ordinärt boende. Flödet för patient i VOBO kan med fördel användas inom OB. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.