Meny

Trehjulig cykel

Rutin vid förskrivning av trehjulig cykel.

Förskrivningsgrund

Trehjulig cykel får förskrivas till patient:

 • Som har nedsatt balans
 • Som har behov av trehjulig cykel som förflyttningshjälpmedel till och från aktiviteter såsom inköp, besök på vårdcentral, till daglig verksamhet/arbete där inget annat förflyttningsalternativ finns (undantaget färdtjänst).

Kontraindikatorer:

 • Kognitiva funktionshinder, exempelvis nedsatt spatial förmåga, neglekt, koncentrationssvårigheter, nedsatt omdömesförmåga eller nedsatt simultankapacitet.
 • Synnedsättning, synfältsbortfall som inte kan korrigeras.
 • Hörselnedsättning som inte kan kompenseras.
 • Epilepsi
 • Pågående känt missbruk

Förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivare ska bedöma:

 • Fysiska funktionsförmågan. Görs av fysioterapeut vid hembesök. Förslagsvis används Bergs balanstest.
 • Kognitiva funktionsförmågan av att framföra fordon i trafik. Görs av arbetsterapeut vid hembesök. Förslagsvis används MoCA.
 • Läkarintyg gällande syn och hörsel ska begäras på alla patienter som är aktuella för förskrivning av trehjulig cykel och inkluderas i bedömningen.
 • Riskanalys av planerad insats enligt Kommunförbundet Skånes Beslutsstöd, se nedan. Ska även inkludera omgivningens effekt på den planerade insatsen.

blobid3.png

Utprovning:

 • Utprovning på Intern hjälpmedelsverksamhet, Estrids väg 1 enligt punktlista. Cykelhjälm ska användas, tillhandahålls av patienten. Stäm av med Intern hjälpmedelsverksamhet angående tidsbokning.
 • Ärendet skickas till Rehabforum som ett enskilt ärende. Rehabforum tillstyrker eller avslår ärendet.

Instruktion och träning:

 • Kognitiva funktionsförmågan och fysiska förmågan att hantera den trehjuliga cykeln i aktuell miljö (hemmiljön) enligt punktlista.

Uppföljning och utvärdering:

 • Uppföljning inom 14 dagar via hembesök. Uppföljningen utgår ifrån samma punkter som utprovningen.
 • Uppföljning intervall sker efter riskbedömning i Modell för uppföljning och utvärdering. Uppföljningen utgår ifrån samma punkter som utprovningen via hembesök.

Moment som ska utföras vid utprovning på Intern Hjälpmedelsverksamhet, Estrids väg

Inomhus

 1. Ta sig av och på cykeln självständigt.
 2. I sittande på cykeln kunna vrida på huvudet åt höger och åt vänster samt titta över axeln åt båda riktningar.
 3. Påbörja cykling utan hjälp. Köra nära men inte emot väggar.
 4. Kunna leda cykeln till angiven plats.

Utomhus

 1. Känna till och klara trehjulingens funktioner, reglage, växel och broms. Kunna stanna och använda bromsen efter uppmaning.
 2. Påbörjar cykling utan hjälp.
 3. Under cykling kunna vrida på huvudet åt höger och åt vänster samt titta över axeln åt båda riktningar.
 4. Köra nära, men inte emot hinder. Köra rakt.
 5. Kan svänga 90grader åt höger och vänster samt ge tecken i god tid.
 6. Ta sig över trottoarkant eller andra nivåskillnader.
 7. Manövrerar cykeln på ett säkert sätt i hinderbanan.
 8. Kunna hantera och manövrera oförutsedda hinder på ett säkert sätt. (boll)

Moment som ska utföras vid utprovning i hem/närmiljö

 1. Köra i närområdet utan trafik.
 2. Köra på cykelbana.
 3. Köra på olika underlag; grus, asfalt
 4. Ta sig över trottoarkanter och andra nivåskillnader.
 5. Köra över trafikerad väg med och utan trafikljus på ett säkert sätt.
 6. Köra i trafiken på ett säkert sätt.
 7. Köra bland människor på ett säkert sätt.
 8. Kunna hantera oförutsedda händelser, t.ex. vägarbeten, hinder på cykelbanan på ett säkert sätt.
 9. Kunna be om/tillkalla hjälp.

Underhåll av trehjulig cykel

 • Förebyggande underhåll tillhandahålls årligen av tekniker från HÖS.
 • Patienten står för utbyte och reparation av förbrukningsartiklar exempelvis däck, slang, sadel, cykellyse.
 • Information ska lämnas till patienten vid utprovningen var patienten ska vända sig med problem som rör bromsar och allmäntillståndet på cykeln. Bedömning och reparation sker av HÖS tekniker.   
 • Patienten står själv för eventuella tillbehör exempelvis backspeglar, cykelväska med mera. Förskrivaren måste förvissa sig om att patienten är medveten om att eventuella risker som uppstår på grund av monterade tillbehör är patientens ansvar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.