Meny

Ny dosleverantör

Från den 22 augusti klockan 07.00 till 5 september klockan 07.00 pågår ett byte av dosleverantör för Region Skånes cirka 30 000 dospatienter i öppenvård. Själva bytet är planerat att ske under helgen 3-4 september.

Fullmakt 

I samband med byte av dosleverantör från Dosapoteket till Apotekstjänst behöver nya fullmakter lämnas in. Fullmakter gäller leveranser från Apotekstjänst som hämtas av annan person än brukaren. Nya fullmakter behöver lämnas in  enbart till utlämningsställen som t.ex. Coop eller liknande. Tidiagare  fullmakter som finns på apoteket eller apoteksombudd gäller som vanligt.    

Nuvarande fullmakter till utlämningsställen kommer att gälla fram till 12/9. Nya fullmaktsblanketter kommer också att finnas hos utlämningsställen.     

Uthämtning av annan person än brukaren fungerar även med dubbla legitimationer, dvs både legitimation för brukaren och den som hämtar ut leveransen.

Meddelanden och beställningar 

Dosdispenserade läkemedel - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Meddelande är endast för att ssk som användare ska se meddelande och beställningar till Apotekstjänst istället för som innan till Svensk Dos.

Support och kontakt - Pascal - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Leveransadresser

Det ska vara möjligt att hitta Apotekstjänsts nya leveransadresser i listan för att förbereda ny dospatient. Svensk dos gamla leveransadresser visas också men de går inte att välja och kommer att försvinna inom en månad. Det kommer således ligga dubbla leveransadresser i listan så det är viktigt att välja leveransadressen där Apotekstjänst står som dosaktör. I de flesta fall heter de nya leveransadresserna samma sak som de gamla men i vissa fall skiljer sig namnen åt. Apotekstjänst ska kunna svara på denna fråga eftersom de har information om vad deras nya leveransadresser heter etc.


Observera att det här inte har något att göra med förvalt dosapotek. Valet under förvalt dosapotek styr bara hur beställningar och meddelanden visas på första sidan i Pascal.

 

Utveckling

Synpunkter som inkommit till oss i nätverksgruppen (Region, MAS representanter samt
Apotekstjänst) på identifierade problem som medför en stor patientsäkerhetsrisk ute i våra
verksamheter:

 • Mängden av dokument som medföljer vid leverans. Dosrecept, packlistor, kostnader för
  läkemedel mm.
 •  Avsaknad av markering vid ev förändringar i patientens status på packlistan/följesedel.
  (D, O, V ………..o.s.v
 •  Meddelandefunktionen i Pascal- ”koppling” mellan Pascal och Apotekstjänst är inte den
  samma som då vi hade Svensk Dos och Apoteket AB. De hänvisar oss till en blankett och
  kontakten sker via Outlook.
 • Förbrukningsartiklar tillhandahålls inte av Apotektjänsten. 

NYTT 22/9-2022

 • Har kommit i kontakt med apotekstjänst ang 3 dygns påsar som saknas, fick till mig att kryssa i för 2 dagar och sen skriva i händelse att jag önskade för tre dagar så skulle farmaceuten titta på detta… annars om det var för mer än 2 dygn måste läkaren beställa nya doser via pascal.” Kommunerna motsätter sig denna hantering. Detta kommer att hanteras med Apotektjänsten med önskan om ett annat förfarande. 

Det pågår ett arbete mellan Regionen, MAS-nätverket och Apotekstjänst för att ovanstående
problem ska åtgärdas.Har ni fler synpunkter mejla dessa till MAS katarzyna.wisniewska@kristianstad.se

 Mer info 

 - se under dokument 

NYTT 3/10-2022

Namnuppgift på påsar
Apotekstjänst har igår 28/9 uppmärksammat att det har uppstått en förkortning av texten för
patientnamn på dospåsarna efter att en ändring har skett i deras produktion för cirka 2 veckor
sedan. Åtgärd har vidtagits under dagen den 29/9 och alla dospåsar som produceras efter den 29/9
ska vara åtgärdade. Var därav extra observanta.


Information om utlämningsställen efterfrågas
Apotekstjänst planerar senast 3 oktober ha en lista på utlämningsställe på sin hemsida.

Leveransdokumentation – stor mängd papper vid varje leverans
Vid nästa dosleverans medföljer en blankett där varje enhet själv kan avsäga sig utskick av ”Förteckning
recept”. Blanketten faxas/skickas via post tillbaka till Apotekstjänst. Alternativt ring kundtjänst.
Observera att utskick av innehållet i dospåsarna på enskild patient aldrig kan avsägas. Detta är en
bestämmelse från Läkemedelsverket och inget som dosaktören kan frångå. Dock bör mängden papper bli avsevärt mindre vid leverans.


Följesedel/packsedel – information D, O, R m.fl. beteckningar saknas
Apotekstjänst har inlett arbete för att åtgärda detta. Tidsplan kommer under nästa vecka.


Beställningar och meddelande via Pascal eller Apotekstjänst hemsida
Apotekstjänst arbetar sedan länge med hemsideformulär då deras erfarenhet är att ärende blir
hängande pga ofullständig information i skrivet meddelande i Pascal, vilket kan leda till att tex
patientens läkemedel inte kommer som tänkt. I Skåne är man van att beställa/kommunicera via
meddelandefunktionen i Pascal. Apotekstjänst har beaktat detta och Skåne kan fortsätta
kommunicera via Pascal. Det är då mycket viktigt att Apotektjänst får in de uppgifter i
meddelandefunktionen de behöver för att kunna tillverka, leverera och debitera! Vidare är det
viktigt att följa upp lagda meddelande och besvara eventuella frågeställningar! Vid osäkerhet på
vilka uppgifter som behövs se Apotekstjänsts elektroniska formulär! Det kommer ske en
utvärdering av hur det fungerar!


Beställningsstatus för helförpackningar i Pascal
Pågående beställningars status ska synas i Pascal, men nu får inte alla beställningar slutstatus
Skickad. Apotekstjänsts IT-leverantör arbetar med detta nu.


Uppgift om förskrivande läkares arbetsplats saknas på dokument om receptförnyelse
Apotekstjänst har fått önskemålet och undersöker frågan, dock ingen akut prioritering just nu, uppgifterna
syns bland annat på ”Dosreceptet”.

Avbeställa förteckning recept 

Avbeställa förteckning recept Apotektjänsten.pdf

 

Informationsbrev från utvecklingsforum 

Information från möte 22-09-29 MAS-nätverkrepresentant Apotekstjänst Region Skåne.pdf

Information från möte 22-10-05 MAS-nätverkrepresentant Apotekstjänst Region Skåne.pdf 
För avbeställningsblankett av förteckning recept se stycke ovan . 

Information från möte 22-10-12 MAS-nätverkrepresentant Apotekstjänst Region Skåne.pdf

Information från möte 22-10-19 MAS-nätverkrepresentant Apotekstjänst Region Skåne.pdf

Information implementering ny dosleverantör 22-12-02 Apotekstjänst Region Skåne .pdf

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.