Meny

Nationell läkemedelslista NLL

Från 1 maj 2021 gäller lagen om nationell läkemedelslista. Via Nationella läkemedelslistan kommer sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel.

Från 1 maj 2021 gäller lagen om nationell läkemedelslista. Via Nationella läkemedelslistan kommer sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel. Syftet är att öka patientsäkerheten och bidra till att patienter kan få bästa möjliga läkemedelsbehandling.


E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan på uppdrag av regeringen. Införandet sker stegvis med anledning av covid-19 pandemin och den stora belastning den medför på vården.


Så berörs du som hälso- och sjukvårdspersonal
För dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården innebär lagen om nationell läkemedelslista ett antal förändringar.

Från 1 maj 2021 gäller följande:

  • Nytt: En första version av tjänsten Förskrivningskollen lanseras.
  • Nytt: Du som förskriver läkemedel får möjlighet till en samlad bild av förskrivna och uthämtade läkemedel i Förskrivningskollen.
  • Nytt: Invånarna får möjlighet att dölja (spärra) information i tjänsten Läkemedelskollen. Den information som spärras av invånaren i Läkemedelskollen av invånaren syns inte i Förskrivningskollen eller Pascal, men syns i Melior respektive PMO om det är förskrivet i dessa system.
  • Nytt: Nya typer av samtycken för att ta del av och använda information om förskrivna och uthämtade läkemedel.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kunna se samma information om förskrivningar i befintliga journalsystem som idag.

Mer information hos E-hälsomyndigheten kring vad som gäller från 1 maj.

Webbutbildning för dig som vill veta mer
Webbutbildningen ”Lär känna Nationella läkemedelslistan” ger mer information om hur lagen om nationell läkemedelslista och registret Nationella läkemedelslistan fungerar. Utbildningen finns i olika versioner och riktar sig till:

  • Hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver läkemedel.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal som inte förskriver läkemedel.

Till webbutbildningen ”Lär känna Nationella läkemedelslistan”

Mer information till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård
Hos E-hälsomyndigheten finns mer informationsmaterial om vad Nationell läkemedelslista innebär och vad som händer när lagen börjar gälla den 1 maj 2021. Materialet vänder sig främst till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Folder och affisch om Nationella läkemedelslistan

Frågor och svar om Nationella läkemedelslistan

Information till patienter och invånare
E-hälsomyndigheten har också tagit fram informationsmaterial som riktar sig till patienter och invånare. Använd gärna materialet för att informera dina patienter.

Informationsmaterial till patienter och invånare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.