Meny

Förskrivning av läkemedel

Rutin för förskrivning av vissa läkemedel.

Inledning

Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

 

Utbildningskrav

För att få förskrivningsrätt krävs att sjuksköterskan uppfyllt något av utbildningskraven:

 1. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära.
       
 2. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära.
       
 3. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar 40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära.
        
 4. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som omfattar 40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära.
       
 5. legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen som omfattar 120 poäng, samt därutöver 20 poäng i  farmakologi och sjukdomslära, eller
      
      
 6. grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård som omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

 

Tjänstgöring vid vissa verksamheter

För att få förskrivningsrätt krävs för distriktssköterskor även att de tjänstgör inom landstingets eller kommunens primärvård, hemsjukvård eller äldrevård.

För andra sjuksköterskor krävs att de tjänstgör vid särskilda boenden eller hemsjukvård inom kommunens hälso- och sjukvård för äldre eller funktionshindrade.

Förskrivningsrätten gäller endast under den tid sjuksköterskan tjänstgör vid någon av de ovan angivna verksamheterna.

De läkemedel som får förskrivas anges i föreskriften och omfattar 15 huvudområden, se länken "Läkemedelslista" nedan. Listan uppdateras varje år.

Socialstyrelsen avgör

Kompetensprövning, medgivande och registrering av förskrivningsrätt görs av Socialstyrelsen, dit också ansökan om förskrivningsrätt ska göras. Om förskrivningsrätt beviljas får yrkesutövaren en personlig förskrivarkod och förskrivningsrätten förs in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSP.

Kristianstads kommun

Enhetschef för sjuksköterskor förtecknar anställda sjuksköterskor med förskrivningsrätt, efter att de uppvisat sitt bevis från Socialstyrelsen. Med hjälp av förskrivarkoden och arbetsplatskoden ger enhetscheferna behörigheten i Pascal att förskriva vissa läkemedel.
Enhetschefen ansvarar för att förteckningen över vilka sjuksköterskor som har förskrivarbehörighet är aktuell.

Egenvårdsbedömning

Sjuksköterska har rätt att göra en egenvårdsbedömning för de läkemedel sjuksköterskan själv förskrivit till patienten. Se rutin för egenvårdsbedömning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.